Граматика
Граматика
Назва  Розмір   
1 Варіативність дієслівних основ в українській мові
Козленко Ірина
23 Kb
2 Синтаксична спеціалізація прислівника.
Арібжанова Ірина.
21,6 Kb
3 Семантико-синтаксична валентність віддієслівних дериватів.
Різник Сергій.
10,7 Kb
4 Кодифікація синтаксичних норм у словнику.
Терлак Зеновій.
15,9 Kb
5 Статус конфікса у системі української мови
Зубань Оксана.
10,5 Kb
6 Основа дієслова як інваріантна одиниця мови
Козленко І.рина.
17,5 Kb
7 Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії
Бойченко Наталя.
12,4 Kb
8 Граматична оформленість та синтаксична функція віддієслівних ад’єктивних слів
Бабієва Лариса.
10,9 Kb
9 До питання визначення спільних слів у складносурядному реченні
Лаврінець Олена.
11,1 Kb
10 Багатосполучникові складні речення з компонентом обгрунтування в науковому стилі
Тєлєжкіна Олеся.
9,81 Kb