Синтаксичний підкорпусbeta

Увага! Система працює в тестовому режимі.

Виберіть зону пошуку  

Головне слово
(початкова форма)*
Залежне слово
(початкова форма)

* у цьому полі необхідно записати те слово, яке виступає у сполуці головним, незалежно від його позиції
Прийменник

Частина мови (головна)
Частина мови (залежна)

Тип зв'язку
Грам. форма залежного слова

Тип словосполучення

АБО

Пошук точних форм

** - частота слова у словнику словосполучень.