Частотні словники

Вашій увазі пропонуються частотні словники художньої прози та публіцистики, а також проект лабораторії комп'ютерної лінгвістики - Частотний словник сучасної поетичної української мови. Цей словник репрезентує лексику поетичної мови з поезій кращих українських митців кінця ХХ століття (обсяг вибірки - 300 тисяч слововживань).

Граматичний словник української мови (словозміна)

Спільний проект колективів відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України та лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Містить словозмінні парадигми для бл.140 000 слів.

Електронний словник мови Тараса Шевченка

Словник приурочено до святкування 200-річного ювілею поета. Дозволяє здійснювати пошук по текстах Шевченка за лексичним складом та морфологічними характеристиками, а також з урахуванням статистичних параметрів.

Синтез англійських парадигм

Програма автоматичного синтезу парадигми для англійського іменника та дієслова. У програмі поки що не враховується відсутність пасивного стану у неперехідних дієсловах.

Проект словника суржику

Проект присвячений виконанню одного з найважливіших лінгвістичних завдань – очищенню літературної мови від ненормативних конструкцій. Зареєстровані користувачі мають змогу взяти участь у накопиченні та підготовці матеріалу для словника.

Труднощі англійського слововживання

Словник-довідник, що містить інформацію про семантичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні особливості понад 2000 найуживаніших англійських слів у зіставленні з майже 3000 їхніх українських відповідників. Призначений для широкого кола користувачів.

Відкритий словник

Якщо ви хочете назвати щось українською, а вдалого слова дібрати не можете - долучайтесь до "Відкритого словника"  новітніх термінів. Це дискусійна платформа, що пропонує придумати, розглянути різні варіанти та вибрати той, який найбільше відповідає контексту та найкраще вписується в українську мову.

Чотиримовний науковий словник

Перекладний чотиримовний словник (англійська, німецька, українська, російська) наукової термінології. Складається з трьох підрозділів: хімія, теоретична хімія, фізика.

Глоса

Система електронних навчальних словників, розроблена в Київскому національному лінгвістичному університеті. Містить близько 5.000 науживаніших англійських слів і словосполучень, розрахована на учнів старших класів, студентів, а також тих, хто вивчає англійську мову самостійно.

Словник порівнянь

Пілотний проект, що продовжує серію паперових словників (О.Юрченко, А.Івченко "Словник стійких народних порівнянь", І.Гурин "Образне слово. Постійні народні порівняння", С.Ткачов Словник порівнянь русинської мови") і започатковує укладання електронних словників порівнянь із художнього мовлення. 

Українсько-італійський словник

Граматичний словник українських дієслів подає парадигматичні, семантичні й синтаксичні особливості близько трьох тисяч дієслів української мови з їх перекладом на італійську мову. Призначений для студентів вищих закладів освіти, науковців, викладачів української мови, перекладачів.

Таблиця термінів диференційної геометрії

Авторський проект Романа Мацюка, присвячений пошуку українських відповідників до іншомовних назв. Словник не є нормативним і відкритий до обговорення.

СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ

Укладачі: Людмила  Володимирівна МУЗИЧКО, Людмила Марківна ШКАРАПУТА, Сергій Маратович МОРОЗОВ

Видавництво "Наукова думка", 2019. Електронна версія з оригінал-макета паперового словника.

Тезаурус з комп'ютерної лексикографії

Спеціалізований тезаурус з комп’ютерної ідеографії, що є онлайн-версією аналогічного комп'ютерного словника, подає терміносистему комп’ютерної ідеографії, яка на сьогодні налічує 75 назв. Макроструктура тезауруса представлена родо-видовим деревом термінів.

Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів

Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів. Навчальний словник / Айдачич Д., Білоног Ю. – К. : ВПЦ "Київський університет" , 2005. – 126 с.

Словник українських прийменникових колокацій

Частотний список лем і словоформ усталених прийменникових сполучень з підкорпусу законодавчих текстів Корпусу української мови. Реєстр словника нараховує понад 1415 колокацій 29 українських прийменників. 

Лінгвістична енциклопедія

Довідковий філологічний ресурс. Складається з двох  великих розділів: "Події", де подано коротку інформацію про важливі для вітчизняної мовно-літературно-освітянської історії дати, та "Особи", присвячену видатним українським мовознавцям, літературознавцям, письменникам.

Тезаурус з лінгвістичної термінології

Інформаційно-пошукова система (тезаурус) з лінгвістичної термінології у діалоговій системі «людина - машина» Тезаурус складається зі словника лінгвістичних термінів з усіх розділів граматики, лексики, мовознавства, прикладної та комп’ютерної лінгвістики (всього 3381 термінів).

Словник українських предикативних колокацій

Словник українських предикативних колокацій (усталених предикативних сполучень) є результатом зіставлення частотних списків лем і словоформ усталених сполучень з підкорпусу законодавчих текстів Корпусу української мови. 

Семантичний словник української мови

Демо-версія семантичного словника української мови, розроблена лабораторією комп'ютерної лінгвістики у співпраці з кафедрою сучасної української мови Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.