Засноване Кирило-Мефодіївське Братство

Ця таємна політична організація виникла у Києві в середовищі національно свідомої української інтелігенції і проіснувала до березня 1847 року.

Попередниками її був київський гурток, який існував 1843-45 рр. Його основоположниками були П.Куліш, О.Навроцький, О.Маркович, Д.Пильчаков, В.Бєлозерський, М.Гулак, М.Костомаров. У квітні 1846 членом Кирило-Мефодіївського Братства став Т.Шевченко.

Організатори ставили собі завдання створити вільну Українську республіку в союзі з іншими слов'янськими народами. Програмні положення товариства викладені у «Книзі буття українського народу» М.Костомарова.