Параметризована база даних сучасної української поетичної лексики

    Проект складається з таких частин:
  • інформація про поета;
  • комбінований алфавітно-частотний та морфемно-частотний словники;
  • частотні характеристики вживання поетами граматичних класів та підкласів слів;
  • словосполучення-тропи (епітет, порівняння, метафора тощо), згруповані за словами, які входять до їхнього складу;
  • метафори, згруповані за тезаурусним принципом.
Поет Алфавітно-частотний словник Частотний словник граматичних класів Словник тропів Словник метафор
Ю. Андрухович
М. Вінграновський
М. Воробйов
І. Драч
І. Жиленко
О. Забужко
С. Йовенко
В. Коломієць
Т. Коломієць
Л. Костенко
І. Малкович
Б. Олійник
Д. Павличко
Л. Скирда
В. Стус
Загальний словник Попарне порівняння лексики поетів