Автоматизована навчальна система української мови (електронний підручник)

 

Онлайн підручник з української мови >>

 

Тести >>

 • Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського університету імені Тараса Шевченка Алексієнко Людмила Антонівна.
 • Виконавці - Алексієнко Людмила Антонівна (розділ "Морфологія");
  доктор філологічних наук, професор Дарчук Наталія Петрівна (розділи "Лексика", "Синтаксис");
  кандидат філологічних наук, доцент Зубань Оксана Миколаївна (розділи "Фонетика", "Морфеміка", "Словотвір");
  Сорокін Віктор Михайлович - програмування;
  Сірук Олена Борисівна - дизайн і веб-редагування.

Мета проекту:

 • надати комплексні знання мови учням старших класів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтам і студентам вищих навчальних закладів;
 • автоматично перевірити якість засвоєного матеріалу шляхом тестування;
 • виставити оцінку за бальною системою.

Автоматизована навчальна система для української мови має такі функції:

 • надання необхідних теоретичних знань і вироблення практичних умінь з української мови на всіх її системних рівнях;
 • перевірка та індивідуальне оцінювання якості засвоєння матеріалу на основі тестів;
 • забезпечення оперативного консультативного зв’язку “викладач - користувач - викладач”, для чого створюється автоматизована система навігації з виходом в електронні словники, спеціальні лінгвістичні тренажер і персональні картки користувачів;
 • можливість створення загального і персонального банку типових помилок з їх статистикою;
 • рекомендація користувачеві щодо вибору ієрархічного рівня складності навчальної системи на основі тестів та персональних карток.

Кожний підрозділ Електронного підручника структурований у такий спосіб:

 • теоретична частина, де коротко викладено теоретичний матеріал із визначеної теми, обґрунтовано основні терміни та поняття, офоепічні або орфографічні правила;
 • практична частина, де якій подаються практичні завдання для засвоєння викладеної теорії та набуття практичних навичок.

У кожному з модулів пропонуються практичні завдання двох типів: тести для самоперевірки та вправи. Практичні завдання мають зв’язок з теоретичною частиною: у разі вибору неправильної відповіді у тестах або помилки у вправі висвітлюється правило або теоретичний пункт, що допоможуть виправити зроблену помилку. Вивчення кожного модуля закінчується контрольними тестами, які дозволять оцінити набуті знання. У межах модуля є термінологічний словник тезаурусного типу, де системно подається трактування основних термінів певного мовознавчого підрозділу.

Комплексна навчальна система розрахована на широкий загал - учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, студентів-філологів та інших спеціальностей вищих навчальних закладів і всіх, хто бажає вдосконалити та перевірити свої знання з української мови.

(Апробовану систему планується рекомендувати для впровадження в навчальний процес вищих і середніх навчальних закладів України.)

Розміщення автоматизованого навчального комплексу в мережі Інтернет у режимі “online” надасть вільний доступ до неї як в Україні, так і за її межами.

Окрім цього Ви маєте нагоду ознайомитися з Підручником української мови (статичний HTML, тести та вправи реалізовано в DHTML), який розробили студенти-філологи в Лабораторії комп'ютерної лінгвістики<