Перейти до словника>>

Словник українських предикативних колокацій (усталених предикативних сполучень) є результатом зіставлення частотних списків лем і словоформ усталених сполучень з підкорпусу законодавчих текстів Корпусу української мови. Реєстр словника нараховує 440 двослівних колокацій. За реєстрову одиницю прийнято усталене сполучення предиката з колокатом. Реєстр корпусного словника обмежено усталеними предикативними колокаціями, сума частот яких становить не менше ніж 10 разів на 1 млн. слововживань.

Укладач – Тетяна Бобкова, програміст – Віктор Сорокін.